PRivacy verklaring

Houthandel Brinksma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of producten en / of doordat wij gebruik maken van uw diensten en / of producten of doordat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Wij hechten daarbij natuurlijk een groot belang aan de bescherming van uw privacy. De verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Soorten persoonsgegevens die wij verwerken
Houthandel Brinksma verwerkt de navolgende persoonsgegevens, een en ander afhankelijk van welke diensten u van ons afneemt en / of wij van u afnemen en / of u aan ons heeft verstrekt:

• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Geboorteplaats;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer(s);
• BTW Nummer;
• Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt;
• (Geanonimiseerde) gegevens over uw activiteiten op onze website.

Wij verwerken online geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen dit echter niet controleren. Wij adviseren ouders dan ook toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunt u zelf voorkomen dat er persoonsgegevens worden verwerkt zonder toestemming van de ouders of voogd. Indien u wetenschap heeft van het feit dat wij persoonsgegevens verwerken zonder die toestemming, dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen door contact op te nemen met Houthandel Brinksma, afdeling Privacy, t.a.v. P.A. Brinksma of door een e-mail te sturen naar info@pabrinksma.nl . Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

LET OP: het is gebruikers niet toegestaan gevoelige informatie met Houthandel Brinksma te delen via de website (contactformulier).

Doeleinden en grondslagen van de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegeven op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen.

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het sluiten van een overeenkomst;
2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
3. Een gerechtvaardigd belang;
4. Uw toestemming.

Verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

• verbetering van onze website;
• marketingdoeleinden;
• verbetering van onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens en derden
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet.

Cookies
Om bezoeken aan https://www.pabrinksma.nl/ te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 2 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies
Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Afmelden of cookies verwijderen
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen bewaard. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, met een maximum van 10 jaar. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Houthandel Brinksma heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw rechten
U hebt het recht Houthandel Brinksma te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Houthandel Brinksma, afdeling Privacy, t.a.v. P.A. Brinksma of door een e-mail te sturen naar info@pabrinksma.nl .

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Houthandel Brinksma behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Houthandel Brinksma, kunt u zich richten tot Houthandel Brinksma, afdeling Privacy, t.a.v. P.A. Brinksma, of door een e-mail te sturen naar info@pabrinksma.nl .